Vernieuwing in de rechtspraak

Vernieuwing in de rechtspraak

De Rijksoverheid is bezig om de rechtspraak te vernieuwen: deze is kostbaar, traag en nodeloos ingewikkeld. Procedures worden, om ze online te kunnen laten verlopen, sneller en eenvoudiger gemaakt. 

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) verandert de werkwijze voor het burgerlijk recht en bestuursrecht. Dat moet zorgen voor eenvoudigere en snellere rechtszaken. Een voorbeeld is de basisprocedure voor onenigheid tussen burgers: daarin doet een rechter uitspraak na een schriftelijke ronde en mondelinge behandeling. Dossiers worden bovendien gedigitaliseerd, zodat burgers en bedrijven er bij kunnen met gebruik van respectievelijk DigiD en eHerkenning.

Bestuursrecht op burger afstemmen

Het kabinet wil bestuursrecht beter gaan afstemmen op de behoeften van de burger. Daartoe gaat in 2017 een wetsvoorstel naar de Kamer. Dit moet ervoor zorgen dat de overheid vaker actief zoekt met burgers, maar ook dat bij problemen tussen burgers en overheden vaker bemiddeling plaatsvindt. Deze plannen staan in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ze liggen nog niet vast: Eerste en Tweede Kamer moeten ze nog goedkeuren.

Waarom de rechtspraak veranderd moet worden

Rechtspraak moet niet enkel deskundig en eerlijk zijn: het moet ook begrijpelijk zijn voor iedereen die erbij betrokken is. Om meer overzicht te creëren, wordt het aantal stappen teruggebracht: zo kunnen verzoekschrift en dagvaarding bij een civiele zaak bijvoorbeeld ook één stap worden. Ook rechtbanken gaan zich meer specialiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een persoon een zaak digitaal voor kan leggen aan een kantoorrechter, zonder tussenkomst van een advocaat. De uitspraak volgt binnen maximaal zes weken. 

Toegankelijkheid

Rechtszaken zijn al sinds 2015 te volgen via internet, en sinds 2016 zijn processtukken standaard digitaal beschikbaar én uitwisselbaar tussen betrokken partijen. Daarnaast kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen voor juridische hulp naar het Juridisch Loket, waar ze gratis van advies worden voorzien. Deze instantie moet mensen ook vaker gaan wijzen op andere mogelijkheden om onenigheid op te lossen. 

Vernieuwing rechtspraak

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen uit het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) aangenomen; de komende manier van procederen zal de komende jaren langzaam veranderen, om burgers, rechters en andere betrokkenen tijd te geven aan de vernieuwing te wennen. Er komen ook experimenten met buurtrechters die regelmatig in de buurt zitting hebben; die gaan zich op lokaal niveau richten op juridisch eenvoudige zaken. Dit voornemen van het kabinet moet wel nog verder worden uitgewerkt.

Vernieuwing in de rechtspraak

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!