Vraag nu subsidie voor praktijkstudent aan met eHerkenning

subsidie praktijk student eherkenning aanvragen

Wie leerlingen of studenten begeleidt binnen zijn of haar organisatie, kan in aanmerking komen voor subsidie. De regeling praktijkleren is bedoeld om meer praktijk- en werkleerplaatsen voor studenten te regelen. Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per praktijk- of werkleerplaats die daadwerkelijk wordt gerealiseerd en afgelegd, maar ook als een leerling stopt is een tegemoetkoming aan te vragen. Aanvragen voor het leerjaar 2019 zijn tot 16 september in te dienen.

Wie komen in aanmerking?

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling praktijkleren, moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldoen. Per onderwijscategorie zijn deze verschillend, al kennen de meeste gangbare vormen van onderwijs een subsidie. Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden is te vinden op de website van RVO.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

Er is echter ook een aantal uitzonderingen op de regel:

1. Bij stages van een paar maanden in de basisberoepsgerichte, kadergerichte of gemengde leerweg, of een entree-opleiding in het vmbo;
2. Een mbo-BBL-traject gericht op deelcertificaten in plaats van diploma’s;
3. Mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL);
4. Mbo derde leerweg (OVO);
5. EVC-trajecten
6. Mbo-BBL-trajecten waarbij de onderwijsuren via E-learning worden ingevuld;
7. Maatwerkopleidingen;
8. Voltijd- en duale hbo-opleidingen waarvan de CROHO niet in landbouw, techniek en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij valt.

Goede voorbereiding

Het is van belang dat de aanvraag goed wordt voorbereid. Om deze in te kunnen dienen, is bijvoorbeeld een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Die vorm van eHerkenning aanvragen duurt meestal niet lang, maar het is toch verstandig om er op tijd bij te zijn. De RVO raadt aan om in de e-mail ook te controleren of er een ontvangstbevestiging van de aanvraag is ontvangen. Als deze er niet is, kan de status ook bij eLoket worden gecontroleerd.

Daarnaast moeten per leerling/student de volgende zaken worden vastgelegd:

  • Een praktijleerovereenkomst met de betrokken onderwijsinstantie;
  • Aanwezigheidsadministratie
  • Voortgang op het gebied van leerdoelen
  • Een kopie van het diploma

Hoewel voortgangsadministratie geen vaste regels kent, moeten er in elk geval kopieën van afgetekende opdrachten, beoordelingen en verslagen worden toegevoegd. Tussentijdse gespreksverslagen zijn nodig om aan te tonen dat een student ook daadwerkelijk begeleid wordt. Na afronding van de stage geldt bovendien een bewaarplicht van 5 jaar.

Begeleiding berekenen

Hoe hoog de subsidie is, hangt af van de periode waarin daadwerkelijk begeleiding plaatsgevonden heeft. Daarom is belangrijk dat wordt doorgegeven wanneer iemand begint, wanneer iemand de stage afrondt en hoe vaak iemand aanwezig is. Hoewel er geen minimumaantal dagen begeleiding per week is, tellen alleen de dagen waarop de leerling begeleidt wordt mee voor de subsidie. Haalt een student een diploma tijdens de overeengekomen stageperiode, dan geldt die datum als einde van de overeenkomst. Subsidie voor begeleiding buiten een schooljaar wordt niet toegekend.

Vraag nu subsidie voor praktijkstudent aan met eHerkenning

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!