Informatieplicht energiebesparing stappenplan

Informatieplicht energiebesparing eHerkenning

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar gebruiken, vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit houdt in dat ze verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze bedrijven zijn verplicht om de maatregelen voor 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl aan te geven. Om daarin te rapporteren, kan gebruik worden gemaakt van eHerkenning.

eHerkenning voor informatieplicht

Bedrijven die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, kunnen de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing gebruiken. Om te rapporteren in het eLoket van RVO.nl is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Uiteraard kunnen ze ook een intermediair machtigen die voor hen rapporteert in eLoket, dan is er geen eHerkenningsmiddel nodig.

Stap 1 – Verdiep uzelf in de materie

Om te weten of uw bedrijf onder de informatieplicht valt, is het belangrijk om te weten hoeveel energie er wordt gebruikt.

Stap 2 – Gebruik het stappenplan van RVO.nl

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan worden gecheckt of een informatieplicht voor uw bedrijf geldt.

Stap 3 – Vraag eHerkenning aan

Om in het eLoket van RVO.nl te kunnen rapporteren, is eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 1 aan. Dit wordt bij de meeste leveranciers nog dezelfde dag uitgeleverd, maar het is alsnog belangrijk dat het op tijd wordt aangevraagd.

Stap 4 – Meld de energiebesparende maatregelen

Energiebesparingsmaatregelen moeten uiterlijk 1 juli 2019 via eLoket worden gemeld.

Informatieplicht energiebesparing stappenplan

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!