Eigen KvK-nummer voor parochies

eHerkenning parochiesIn 2019 krijgen kerkelijke organisaties een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt, in samenwerking met de bisdommen, georganiseerd door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK).

Communicatie met de overheid vindt in toenemende mate digitaal plaats. Daardoor moet een kerkelijke organisatie steeds vaker een KVK-nummer hebben en over eHerkenning beschikken om bij één van de loketten te kunnen inloggen. Voorheen konden individuele kerkelijke organisaties het KvK-nummer van het SRKK hiervoor gebruiken, maar dat is vanaf de zomer van 2019 niet meer mogelijk.

De kerkelijke organisaties hoeven een eigen nummer bij de KVK niet zelf aan te vragen: ze worden via het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geïnformeerd en krijgen via die weg ook een eigen nummer bij de KVK. Vervolgens moeten ze wel zelf een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) aanvragen, om in de toekomst VOG’s, subsidies en parkeervergunningen aan te kunnen vragen.

Het is de bedoeling dat de ingeschreven kerkgemeenschappen op ten duur via één persoon, bijvoorbeeld iemand uit het parochiebestuur, gaan communiceren. Dit is nu nog niet aan de orde, omdat in het openbare register van de KVK iemands levensbeschouwing niet zonder bijzondere waarborgen kan worden vermeld. Het CIO zoekt nog naar manieren om de communicatie met de overheid via eHerkenning verder en op een veilige manier uit te gaan breiden.

Eigen KvK-nummer voor parochies

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!