Boodschap eHerkenning in relatie met Wet Digitale Overheid

Wet Digitale OverheidBoodschap voor dienstverleners

Biedt u ondernemers online dienstverlening aan en wisselt uw organisatie hierbij gevoelige gegevens uit? Hiervoor is een veilige en betrouwbare toegang nodig. Met het voorstel van het kabinet voor de Wet digitale overheid kunnen burgers en bedrijven veiliger inloggen bij de overheid. Met dit wetsvoorstel worden (semi)publieke dienstverleners verplicht om de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkende inlogmiddelen te accepteren binnen hun online dienstverlening. Naar verwachting worden in de loop van 2019 eHerkenningsmiddelen verplicht voor gebruik door deze organisaties. Het gebruik van andere inlogmiddelen, zoals de eigen inlogmiddelen van uw organisatie, zal in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan.

Acceptatieplicht & betrouwbaarheidsniveaus

Voor alle online diensten waar gevoelige informatie wordt uitgewisseld (betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog), dient u volgens het wetsvoorstel, inlogmiddelen op dit niveau (EH3 en EH4) te accepteren. De Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus van Forum Standaardisatie biedt criteria voor dienstverleners om per dienst te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau het inlogmiddel minimaal dient te hebben. In lijn met de Handreiking worden criteria in de loop van 2019 formeel vastgelegd in de uitvoeringsregelgeving van de Wet digitale overheid. Tevens zal naar verwachting een groot deel van de online dienstverlening, momenteel toegankelijk met een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord, moeten worden aangeboden op niveau substantieel (eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3). Ondernemers met eHerkenningsmiddelen op niveau EH2 en EH2+ mag uw organisatie in dat geval niet meer accepteren. Met ingang van de Wet digitale overheid komt betrouwbaarheidsniveau EH1 te vervallen.

Veilig en Betrouwbaar

De nieuwe wet waarborgt hiermee dat toegang tot digitale diensten veilig verloopt. Zo krijgt u als dienstverlener meer zekerheid over de identiteit van uw klant. Bovendien hoeven ondernemers minder wachtwoorden te onthouden en kunnen zij hun persoonlijk eHerkenningsmiddel gebruiken om online zaken te regelen bij een groeiend aantal overheidsorganisaties.

Boodschap voor ondernemers:

eHerkenning: het inlogmiddel voor ondernemers

Maakt u als ondernemer al gebruik van de online dienstverlening van overheidsorganisaties? En wisselt u daarbij gevoelige informatie, zoals medische, financiële of persoonlijke gegevens, uit? Hoe privacygevoeliger de informatie, hoe meer zekerheid nodig is over iemands identiteit. Met eHerkenning krijgt uw organisatie die zekerheid.

U kunt nu al online uw zaken regelen bij verschillende overheidsorganisaties. In de loop van 2019 komen hier nieuwe diensten bij. Door het indienen van de Wet digitale overheid wil het kabinet waarborgen dat toegang tot digitale diensten veilig verloopt en dat ondernemers hun persoonlijke eHerkenningsmiddel bij een groeiend aantal organisaties kunnen gebruiken voor het veilig uitwisselen van vertrouwelijke gegevens. Met het wetsvoorstel worden (semi)publieke organisaties verplicht om ondernemers met eHerkenning toegang te geven tot de online dienstverlening van hun organisaties. Het gebruik van andere inlogmiddelen, zoals de eigen inlogmiddelen van (semi)publieke organisaties, zal in de meeste gevallen niet meer zijn toegestaan.

Veilig en Betrouwbaar

Om veiliger en betrouwbaarder online uw zaken met overheidsorganisaties te regelen kunt u met ingang van de nieuwe wet uw bestaande eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau EH1 niet meer gebruiken. In vele gevallen heeft u voortaan betrouwbaarheidsniveau EH3 of EH4 nodig.

Nu al gebruik maken van eHerkenning? Met een eHerkenningsmiddel op niveau EH3 of EH4 kunt u nu al uw online zaken regelen met alle 300+ organisaties waar eHerkenning wordt gebruikt. U kunt uw persoonlijke eHerkenningsmiddel aanvragen via één van de erkende leveranciers.

Heeft u eerder gebruik gemaakt van eHerkenning? Wij adviseren u om na te gaan of uw persoonlijke eHerkenningsmiddel het juiste betrouwbaarheidsniveau heeft voor de online diensten waar u nu en in de toekomst gebruik van wilt maken. Een upgrade naar EH3 of EH4 regelt u gemakkelijk via uw leverancier.

Meer weten over deze verandering? Kijk dan verder op eHerkenning.nl.

Boodschap eHerkenning in relatie met Wet Digitale Overheid

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!