Bereid u voor op Brexit-controles

Brexit-controlesHet Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie proberen voor 31 oktober 2019 een akkoord te sluiten over de Brexit. Mocht het VK de EU daadwerkelijk verlaten, dan gaan andere eisen gelden bij import en export van plantaardige producten. De concrete eisen zijn nog deels onbekend, maar om ook na het vertrek van het VK te kunnen importeren en exporteren, is een aantal voorbereidingen vereist.

Landen buiten de EU heten ook wel ‘derde landen’. Voor agro-ondernemers betekent dat: strengere eisen en complexere procedures voor in- en uitvoer van producten. In de zogenoemde controleketen krijgen ze te maken met verschillende instanties en diverse systemen waarvoor toegang benodigd is. Aanvraag van inlogmiddelen doen ze beter vroeger dan later, aangezien de doorlooptijd meestal enkele weken is. Let op: voor een correcte aanvraag is bij alle registraties hetzelfde KvK- en vestigingsnummer vereist.

Stap 1: KCB-registratie

Afhankelijk van de precieze uitkomst van Brexit gaat het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) controles uitvoeren. Na inschrijving bij het KCB ontvangt de aanvrager een uniek fytosanitair registratienummer, dat wordt uitgegeven door de NVWA. Brexit of geen Brexit: dit nummer is sowieso verplicht als gevolg van EU-regelgeving rondom plantgezondheid.

Stap 2: Voorbereiden op douaneprocedures

Na een eventuele Brexit moet voor uit- en invoer van producten aangifte worden gedaan. Daarvoor is een EORI-nummer en registratie elektronisch berichtenverkeer benodigd: anders kan er geen aangifte worden gedaan in de systemen van de Douane. 

Stap 3: Verdiepen in het gebruik van e-CertNL

In veel gevallen zullen voor het binnenbrengen van goederen in het Verenigd Koninkrijk en uitklaren bij de douane certificaten benodigd zijn. Aanvraag van die certificaten verloopt online, via e-CertNL. Op het certificaat moet worden vermeld wat er wordt geëxporteerd, en moet worden aangegeven of aan de gestelde eisen is voldaan. Om de certificaten aan te kunnen vragen, is eHerkenning benodigd, met betrouwbaarheidsniveau 2+. Dit kan direct worden aangevraagd.

Stap 4: Verdiepen in het gebruik van CLIENT-import

Via CLIENT-import moeten importzendingen worden aangemeld, en kan elektronisch een importkeuring worden aangevraagd. Bij importzending in de EU wordt deze geïnspecteerd door een keuringsdienst: deze importkeuring vindt plaats op vastgelegde locaties. Pas na deze inspectie worden de goederen vrijgegeven voor het handelsverkeer.

Eventueel: certificering door Britse leverancier

Bent u geen exporteur van Europese waren, maar importeur van Britse waren? Dan moet elke zending door de leverancier worden gecertificeerd. Deze regelt dat met de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Bereid u voor op Brexit-controles

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!