UWV

Wilt u inloggen op het werkgeversportaal van het UWV? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk eHerkenning aan te vragen. Vanaf 1 november 2019 is eHerkenning niveau 3 namelijk de enige mogelijkheid om in te loggen bij het werkgeversportaal van het UWV.

eHerkenning aanvragen voor UWV

Inloggen bij het werkgeversportaal van het UWV vereist een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau. Om op het werkgeversportaal van het UWV in te loggen, dient u eHerkenning niveau 3 aan te vragen.

Wanneer u wilt inloggen met eHerkenning bij het UWV namens een eenmanszaak, dan dient u bij de aanvraag eHerkenning uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Wanneer u dit BSN namelijk niet doorgeeft, kunt u weliswaar eHerkenning aanvragen, maar niet inloggen bij het UWV.

Heeft u nog geen eHerkenning? Of voldoet uw eHerkenning niet aan het juiste niveau om in te loggen bij het UWV? eHerkenning kan worden aangevraagd of worden opgewaardeerd bij één van de zes erkende leveranciers van eHerkenning. Wilt u direct eHerkenning aanvragen voor het UWV? Klik dan op “eHerkenning aanvragen”.

back to menu ↑ Inloggen met eHerkenning bij UWV

Stap 1. Bezoek uwv.nl en klik op “inloggen met e-herkenning”
Stap 2. Kies een van de erkende leveranciers (Connectis, Creaim | Reconi, Digidentity, KPN, Quovadis, Z login) en klik vervolgens op “Verder”. UWV werkgeversportaal inloggen met eHerkenning
Stap 3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en vervolg het proces.
Resultaat: U bent ingelogd met eHerkenning op het werkgeversportaal van het UWV.

back to menu ↑ Diensten bij het UWV

Door met eHerkenning bij het UWV in te loggen kunt u de onderstaande diensten gebruiken:

back to menu ↑ Over UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor uitvoering van werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet en WAZ. De Nederlandse overheidsinstelling beoordeelt of werknemers en/of verzekerden recht hebben op een uitkering volgens een van bovengenoemde regelingen en zo ja, hoe hoog deze dan is en hoe lang deze dan duurt. Ook zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering en re-integratie vallen onder de verantwoordelijkheden van het UWV.

Ondernemers die willen inloggen bij overheidsdiensten, kunnen daarvoor bij steeds meer diensten gebruik maken van eHerkenning. De slogan die de overheid hanteert omtrent eHerkenning is dan ook niet voor niets: ‘eHerkenning: straks onmisbaar, nu verkrijgbaar’. Vanaf 1 november 2019 is eHerkenning zelfs de enige manier van inloggen bij het UWV: het UWV-account komt dan te vervallen. Dankzij deze maatregel worden privacygevoelige gegevens beter beveiligd.

Inloggen op het werkgeversportaal van het UWV

In het werkgeversportaal van het UWV kunnen werkgevers onder meer verzuimgegevens en uitkeringsgegevens van de Ziektewet en WAZO melden en inzien, ontslagaanvragen indienen en financiële gegevens voor eigenrisicodragers inzien. Om bij het UWV in te loggen, is minimaal eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. Bestaande machtigingen en rechten voor diensten voor het werkgeversportaal van het UWV moeten daarna opnieuw worden aangevraagd, omdat het UWV deze niet meer beheert: dit gebeurt door de eHerkenningsleverancier.

Opnieuw machtigen

Alle medewerkers binnen de organisatie die het werkgeversportaal van het UWV gebruiken moeten opnieuw worden gemachtigd, evenals externe partijen. Ook als gebruikers al in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3, kunnen ze niet direct inloggen: nog steeds is daarvoor dan eerst een machtiging voor het werkgeversportaal benodigd.
Om in te loggen bij het UWV met behulp van eHerkenning, heeft uw organisatie een KvK-nummer nodig. Zonder dit nummer kunt u namelijk geen eHerkenning aanvragen. Dit kan lastig zijn voor bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven zonder fysiek kantoor in Nederland; zij kunnen gebruik maken van hun account bij het werkgeversportaal, dat via de klantenservice van het UWV kan worden aangevraagd.

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!