UWV

Met eHerkenning inloggen op het Werkgeversportaal van UWV.  Voor toegang tot een aantal diensten kan worden ingelogd met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook met eHerkenning. Hoe werkt dit?

eHerkenning Aanvragen voor UWV

Om bij het UWV in te loggen met eHerkenning, is een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau nodig. In het geval van het Werkgeversportaal is minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Heef u nog geen eHerkenning? Het inlogmiddel kan worden aangevraagd bij één van de zes erkende leveranciers van eHerkenning. Wilt u direct eHerkenning aanvragen voor het UWV? Klik dan op “eHerkenning aanvragen”.

back to menu ↑ Inloggen met eHerkenning bij UWV

Stap 1. Bezoek uwv.nl en klik op “inloggen met e-herkenning”

Stap 2. Kies een van de erkende leveranciers (Connectis, Creaim | Reconi, Digidentity, KPN, Quovadis, Z login) en klik vervolgens op “Verder”. UWV werkgeversportaal inloggen met eHerkenning

Stap 3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en vervolg het proces.

Resultaat: U bent ingelogd op het werkgeversportaal.

back to menu ↑ Diensten bij de UWV

Door in te loggen met eHerkenning kunt de onderstaande diensten gebruiken:

Diensten
  • Aanleveren en inzien re-integratie gegevens WIA
  • Controle eigenrisicodragers
  • Melden en inzien verzuim gegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
  • Indienen ontslagaanvraag
  • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
  • Inzien re-integratie gegevens voor eigenrisicodragers WW
  • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  • Bezwaar maken
Beoordeling Be the first one!

back to menu ↑ Over UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor uitvoering van werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, Ziektewet, Wajong, Toeslagenwet en WAZ. De Nederlandse overheidsinstelling beoordeelt of werknemers en/of verzekerden recht hebben op een uitkering volgens een van bovengenoemde regelingen en zo ja, hoe hoog deze dan is en hoe lang deze dan duurt. Ook zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering en re-integratie vallen onder de verantwoordelijkheden van het UWV.

Ondernemers die willen inloggen bij overheidsdiensten, kunnen daarvoor bij steeds meer diensten gebruik maken van eHerkenning: dé manier om online zaken te doen met de overheid, en vanaf 1 november 2019 ook de enige manier: het UWV-account komt dan te vervallen. Hiermee worden privacygevoelige gegevens beter beveiligd.

Inloggen op het werkgeversportaal

In het werkgeversportaal van het UWV kunnen werkgevers onder meer verzuimgegevens en uitkeringsgegevens van de Ziektewet en WAZO melden en inzien, ontslagaanvragen indienen en financiële gegevens voor eigenrisicodragers inzien. Om in te loggen, is minimaal eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 benodigd. Bestaande machtigingen en rechten voor diensten voor het werkgeversportaal moeten daarna opnieuw worden aangevraagd, omdat het UWV deze niet meer beheert: dit gebeurt door de eHerkenningsleverancier.

Opnieuw machtigen

Alle medewerkers binnen de organisatie die het werkgeversportaal gebruiken, moeten dus opnieuw worden gemachtigd, evenals externe partijen. Ook als gebruikers al in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3, kunnen ze niet direct inloggen: nog steeds is daarvoor dan eerst een machtiging voor het werkgeversportaal benodigd. eHerkenning is nog niet te gebruiken door eenmanszaken en buitenlandse bedrijven zonder fysiek kantoor in Nederland; zij gebruiken daarvoor hun account voor het werkgeversportaal, dat via de klantenservice van het UWV kan worden aangevraagd.

Ervaringen

Heeft u ervaring met UWV?

Beoordeling:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!