Category: Blog

Bent u op zoek naar de goedkoopste eHerkenning leverancier? eHerkenning wordt door zes erkende leveranciers en op vijf verschillende betrouwbaarheidsniveaus ... Lees meer

Om online zaken te kunnen doen met de NVWA en andere overheidsdiensten, hebben ondernemers eHerkenning nodig. Daarmee kunnen zij zich identificeren en ... Lees meer

Wie namens een onderneming wil deelnemen aan digitale aanbestedingen in TenderNed, moet een TenderNed-account koppelen aan een eHerkenningsmiddel. Actuele ... Lees meer

Om ervoor te zorgen dat u geen interessante opdrachten en aanbestedingen mist, kunt u zich registreren op TenderNed. Voor deze registratie, en om later in ... Lees meer

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) mag alleen gebeuren door de organisatie die de VOG nodig heeft. Deze moet dan met eHerkenning, het ... Lees meer

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online kunnen ondernemers nagaan of ze, om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren, een omgevings- of ... Lees meer

Wie eHerkenning wil aanvragen, maar geen tijd heeft om drie werkdagen te wachten, kan gebruik maken van een spoedprocedure. Normaliter komt een aanvraag ... Lees meer

Wanneer u wilt inloggen bij een online dienst die een hogerniveaueHerkenningsmiddel vereist dan u bezit, dan kunt u eherkenning upgraden en een machtiging voor ... Lees meer

Wilt u een ketenmachtiging afgeven zodat uw intermediair namens uw organisatie kan blijven inloggen bij het UWV of de Belastingdienst? Of bent u juist zelf ... Lees meer

Aan eHerkenning zijn, zoals bij elk inlogmiddel, kosten verbonden. Toch scheelt het gebruik van eHerkenning bedrijven en gebruikers onder de streep geld. De ... Lees meer