Category: Blog

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) mag alleen gebeuren door de organisatie die de VOG nodig heeft. Deze moet dan met eHerkenning, het ... Lees meer

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online kunnen ondernemers nagaan of ze, om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren, een omgevings- of ... Lees meer

Wie eHerkenning wil aanvragen, maar geen tijd heeft om drie werkdagen te wachten, kan gebruik maken van een spoedprocedure. Normaliter komt een aanvraag ... Lees meer

Wanneer u wilt inloggen bij een online dienst die een hogerniveaueHerkenningsmiddel vereist dan u bezit, dan kunt u eherkenning upgraden en een machtiging voor ... Lees meer

Wilt u een ketenmachtiging afgeven zodat uw intermediair namens uw organisatie kan blijven inloggen bij het UWV of de Belastingdienst? Of bent u juist zelf ... Lees meer

Aan eHerkenning zijn, zoals bij elk inlogmiddel, kosten verbonden. Toch scheelt het gebruik van eHerkenning bedrijven en gebruikers onder de streep geld. ... Lees meer

Steeds meer overheden en bedrijven stappen over op eHerkenning: ofwel moeten gebruikers bij zowel publieke als private organisaties met een publieke taak ... Lees meer

Elektronische herkenning wordt door steeds meer overheidsdiensten vereist, maar niet door deze diensten aangeboden. Voor de totstandkoming sloeg de ... Lees meer

Wat is eHerkenning? Wellicht heeft u zich dit afgevraagd. Met eHerkenning, voluit elektronische herkenning, kunnen ondernemers zich bij de overheid ... Lees meer