Category: Blog

Volgens de laatste afspraken zal het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober 2019 de EU verlaten. Daarmee wordt het een zogenoemd ‘derde land’: er komen meer ... Lees meer

De Brexit raakt veel bedrijven, waaronder ook exporteurs van planten en plantaardige producten. Omdat de onderhandelingen nog altijd niet zijn afgerond, is ... Lees meer

U wilt eHerkenning aanvragen, maar u twijfelt nog over het niveau. Nu het belang van eHerkenning steeds groter wordt, krijgen we meer vragen van mensen die ... Lees meer

Wie een melding wil doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), heeft daar vanaf deze zomer eHerkenning (als bedrijf) of DigiD (als particulier) ... Lees meer

Ondernemers moeten periodiek financiële rapportages aanleveren aan banken en overheden. Onder meer de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de ... Lees meer

De Berichtenbox is een veilige manier om digitaal zaken te doen met de overheid. Elektronische post van de overheid komst daarin terecht. Om deze aan te maken, ... Lees meer

Aan de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zijn offline en online normaalgesproken kosten verbonden, maar via het ministerie van Volksgezondheid, ... Lees meer

Voor het aanvragen van eHerkenning kunnen bedrijven en organisaties zich wenden tot één van de zes erkende leveranciers. Dat aanvraagproces bestaat uit de ... Lees meer

eHerkenning wordt in Nederland door zes verschillende, door de overheid geselecteerde leveranciers uitgegeven. Dat is een gevolg van de totstandkoming van ... Lees meer

Bij steeds meer lokale overheden zijn zaken niet alleen aan het loket, maar ook digitaal te regelen. Daarvoor is een eHerkenningsmiddel nodig. Elf van de ... Lees meer