Blog

eHerkenning niveau 3 is bij alle zes erkende leveranciers aan te vragen. Daarbij zijn de kosten verschillend per aanbieder: hoe hoger de prijs, hoe meer opties ... Lees meer

Om online zaken te kunnen doen met de NVWA en andere overheidsdiensten, hebben ondernemers eHerkenning nodig. Daarmee kunnen zij zich identificeren en ... Lees meer

Wie namens een onderneming wil deelnemen aan digitale aanbestedingen in TenderNed, moet een TenderNed-account koppelen aan een eHerkenningsmiddel. Daarvoor ... Lees meer

Om ervoor te zorgen dat u geen interessante opdrachten en aanbestedingen mist, kunt u zich registreren op TenderNed. Voor deze registratie, en om later in te ... Lees meer

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) mag alleen gebeuren door de organisatie die de VOG nodig heeft. Deze moet dan met eHerkenning, het online ... Lees meer

Met de vergunningcheck kunnen ondernemers nagaan of ze, om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren, een omgevings- of watervergunning nodig hebben. Het ... Lees meer

Aan eHerkenning zijn, zoals bij elk inlogmiddel, kosten verbonden. Toch scheelt het gebruik van eHerkenning bedrijven en gebruikers onder de streep geld. De ... Lees meer

Steeds meer overheden en bedrijven stappen over op eHerkenning: ofwel moeten gebruikers bij zowel publieke als private organisaties met een publieke taak ... Lees meer

Elektronische herkenning wordt door steeds meer overheidsdiensten vereist, maar niet door deze diensten aangeboden. Voor de totstandkoming sloeg de overheid ... Lees meer

Met eHerkenning, voluit elektronische herkenning, kunnen ondernemers zich bij de overheid identificeren. Met dit persoonsgebonden en niet overdraagbare ... Lees meer