Category: Blog

Doordat steeds meer overheidsinstanties eHerkenning verplichten, zijn er veel ondernemers die eHerkenning aanvragen. Door deze grote vraag naar eHerkenning, is ... Lees meer

Kunt u niet meer inloggen op het werkgeversportaal van het UWV? Dit kan komen doordat het UWV de ‘oude’ inlogaccounts stapsgewijs aan het afsluiten is. ... Lees meer

Om op het zakelijke portaal van de Belastingdienst in te loggen, hebben veel ondernemers straks eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig. Er zullen echter wel ... Lees meer

Om een machtiging te regelen in eHerkenning, kan contact worden opgenomen met een intermediair. Deze vult eerst de formulieren in met gegevens van de eigen ... Lees meer

Op woensdag 31 juli moet de btw-aangifte en -betaling voor het tweede kwartaal zijn ingediend. Voor startende ondernemers maakt de Belastingdienst dit ... Lees meer

Burgers gebruiken DigiD om zaken te regelen met de overheid; bedrijven doen dit met eHerkenning. Vanuit het buitenland kunnen burgers en bedrijven zich ... Lees meer

Volgens de laatste afspraken zal het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober 2019 de EU verlaten. Daarmee wordt het een zogenoemd ‘derde land’: er komen meer ... Lees meer

De Brexit raakt veel bedrijven, waaronder ook exporteurs van planten en plantaardige producten. Omdat de onderhandelingen nog altijd niet zijn afgerond, is ... Lees meer

U wilt eHerkenning aanvragen, maar u twijfelt nog over het niveau. Nu het belang van eHerkenning steeds groter wordt, krijgen we meer vragen van mensen die ... Lees meer

Wie een melding wil doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), heeft daar vanaf deze zomer eHerkenning (als bedrijf) of DigiD (als particulier) ... Lees meer