Welke bedrijven gebruiken eHerkenning?

Welke bedrijven gebruiken eHerkenning

Steeds meer overheden en bedrijven stappen over op eHerkenning: ofwel moeten gebruikers bij zowel publieke als private organisaties met een publieke taak kunnen inloggen met eHerkenning, ofwel moeten bedrijven zelf met de overheid kunnen communiceren. Door welke bedrijven en in welke verschillende sectoren wordt gebruikgemaakt van eHerkenning?

Bedrijven in de bouw

Gebruik van eHerkenning ligt voor de hand in de bouw: op het moment dat ergens iets gebouwd wordt, moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd. Voor het melden van afvalstoffen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen AMICE of het aanvragen van een subsidie of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een medewerker komt een digitaal bedrijfspaspoort eveneens van pas.

Bedrijven in de industrie

Ook in de industrie wordt al volop gebruik gemaakt van eHerkenning. Voor het digitaal afleveren van een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld, of om aanbestedingen bij Tenderned te volgen. Voor individuele ondernemers kan met eHerkenning onder meer toegang tot het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen AMICE worden aangevraagd, of CertiQ, de organisatie die duurzame energie certificeert.

Bedrijven in transport

eHerkenning is ook in de transportsector sinds enkele jaren gangbaar bij onder meer schorsing van een zakelijk kenteken bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer of aanvraag van een vergunning voor wegtransport bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Ook bij aanvraag van een VOG of een omgevingsvergunning komt eHerkenning in de transportsector van pas.

Bedrijven in horeca

In de horeca biedt eHerkenning ook een groot aantal mogelijkheden: naast voor het indienen van een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel of het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag, kunnen keuringen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit worden aangevraagd, evenals omgevingsvergunningen.

Welke bedrijven gebruiken eHerkenning?

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!