Een VOG digitaal aanvragen met eHerkenning

eHerkenning VOG aanvragen

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) mag alleen gebeuren door de organisatie die de VOG nodig heeft. Deze moet dan met eHerkenning, het online identificatiemiddel voor bedrijven en organisaties, inloggen.

Aan de werknemer wordt daarnaast ook een aantal eisen gesteld. Deze moet ingeschreven staan bij de Basisregisratie Personen van de gemeente waarin hij of zij woont en beschikken over een burgerservicenummer, gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD. Daarnaast moeten een werkende internetverbinding en e-mailadres voorhanden zijn, evenals een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij IDEAL.

Wanneer de organisatie met eHerkenning is ingelogd om de VOG-aanvraag in te dienen, krijgt de werknemer voor wie deze wordt aangevraagd een e-mail met link en aanvraagcode. Via die link kan met DigiD worden ingelogd, waar de VOG-aanvraag vervolgens kan worden afgerond door te bevestigen dat de gegevens kloppen. Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie beoordeelt en verwerkt deze vervolgens.

Bijkomend voordeel van een digitale aanvraag is de lagere prijs: online kost een VOG 33,85 euro in vergelijking met 41,85 euro aan de gemeentebalie.

VOG aanvragen met eHerkenning voor werkgevers

Om gebruik te maken van de elektronische VOG-aanvraag dient u als organisatie een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 aan te schaffen. Maar let op: momenteel kunt u nog een VOG aanvragen met eHerkenning niveau 1, maar dit zal snel veranderen. Door de invoering van de Wet digitale overheid mogen overheidsorganisaties geen gebruik meer maken van eHerkenning niveau 1. Vanaf dan zult u een hoger niveau eHerkenning nodig hebben om bijvoorbeeld een VOG aan te vragen en naar alle waarschijnlijk wordt dit eHerkenning niveau 3. Naar verwachting zal dit op 1 juli 2020 in werking treden.

Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan meteen aan op niveau 3.

Een VOG digitaal aanvragen met eHerkenning

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!