Vergunningcheck Omgevingsloket online

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online kunnen ondernemers nagaan of ze, om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren, een omgevings- of watervergunning nodig hebben. Het makkelijkst is om deze informatie op voorhand te verzamelen en het proces op die manier sneller te kunnen doorlopen.  Daarvoor moet informatie worden opgegeven over:

  1. Locatie: waar worden de werkzaamheden uitgevoerd? Voer postcode en huisnummer in.
  2. Werkzaamheden: wat voor werkzaamheden gaat u uitvoeren? Bouwen en verbouwen, terrein inrichten of veranderen, of gaat het juist om werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu?
  3. Afhankelijk van de gekozen werkzaamheden, krijgen aanvragers een aantal vervolgvragen voorgelegd.
  4. Na alle stappen te hebben doorlopen, wordt vervolgens de uitkomst voorgelegd.

Disclaimer Vergunningcheck Omgevingsloket online

Goed om te weten is dat de vergunningcheck een algemene indicatie verstrekt. De verschillende vragen zijn zorgvuldig opgesteld, maar aan de gegeven antwoorden kan de uitvoerder van het project geen zekerheid worden ontleend. Het kan bovendien zijn dat op grond van andere regelgeving nog vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. Bij onduidelijkheid is het verstandig om contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Vergunningcheck Omgevingsloket online

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!