Na Brexit planten naar het Verenigd Koninkrijk exporteren

Planten exporteren eherkenning

De Brexit raakt veel bedrijven, waaronder ook exporteurs van planten en plantaardige producten. Omdat de onderhandelingen nog altijd niet zijn afgerond, is niet bekend hoe de situatie voor hen gaat zijn. Het is daarom belangrijk om nu al te beginnen met voorbereiden; alle scenario’s zijn nog mogelijk, waaronder ook de zogenoemde harde Brexit.

Landen die niet (meer) tot de EU behoren, worden aangeduid als ‘derde landen’. Voor deze landen gelden meer exportregels. Voor exporteurs naar het VK betekent dat in de praktijk meer keuringsdiensten en ingangscontroles, en dus ook hogere kosten. 

Eerst moet in Nederland worden gecontroleerd of de zending aan de eisen van het VK voldoet. Deze controle moet u zelf organiseren, maar mag u niet zelf uitvoeren: één van de vier Nederlandse keuringsdiensten van de land- en tuinbouwsector controleert de zending. Om deze exportinspectie aan te kunnen vragen, is registratie bij een keuringsdienst vereist.  Bij binnenkomst in het VK worden vervolgens ook nog ingangscontroles door de Britse autoriteiten uitgevoerd. 

Fytosanitair certificaat

Voor de export is bovendien een fytosanitair certificaat vereist. Het fytosanitair certificaat vermeldt wat er precies wordt geëxporteerd: een omschrijving van de producten, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan, het gewicht; maar ook of aan de importeisen is voldaan die het derde land, in dit geval het VK, stelt, en op welke manier. Door de onzekerheid over de Brexit is ook nog niet duidelijk voor welke producten het certificaat benodigd is. Voor leveringen aan afnemers in het VK die onder de beschermde gebiedenregeling van de EU vallen, bestaat dezelfde onzekerheid.

eHerkenning

Om het certificaat aan te kunnen vragen, is toegang tot e-CertNL benodigd. Deze geschiedt met behulp van eHerkenning. Aan de kosten voor een inlogmiddel zijn kosten verbonden; het voordeel van eHerkenning is dat het op meerdere plekken gebruikt kan worden.

e-CertNL

Eenmaal ingelogd via eHerkenning krijgt u toegang tot e-CertNL. Daarin wordt alle voor export noodzakelijke informatie geregistreerd. Aan aantal systemen dat aan e-CertNL is gekoppeld, zoals CLIENT, voert automatische controles uit: daarvoor wordt de zending getoetst en bekeken op basis van de al bekende eisen van het VK. Mochten er daarna nog eisen zijn, dan vindt er een aanvullende inspectie of onderzoek in een lab plaats. Als aan alle eisen is voldaan, wordt het fytosanitair certificaat uitgereikt.

Plan vooruit

Voor exporteurs heeft de Brexit veel voeten in de aarde. Logistieke processen worden aanzienlijk anders: zendingen moeten tijdig worden aangemeld, en bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk moet rekening worden gehouden met ingangscontroles. Het is daarom van groot belang dat er op tijd wordt gepland.

Na Brexit planten naar het Verenigd Koninkrijk exporteren

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!