Berichtenbox aanmaken met eHerkenning

De Berichtenbox is een veilige manier om digitaal zaken te doen met de overheid. Elektronische post van de overheid komst daarin terecht. Om deze aan te maken, is een eHerkenningsmiddel nodig.

Waarvoor kunt u de Berichtenbox gebruiken?

U kunt de Berichtenbox gebruiken voor het volgende:

  • procedures die onder de Dienstenwet vallen
  • procedures bij de provincie Noord-Brabant
  • aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming bij de provincie Limburg
  • aanvragen van een vergunning voor de invoer, uitvoer of doorvoer van strategische goederen en diensten

Met welke organisaties kunt u berichten uitwisselen?

  • de Rijksoverheid
  • gemeenten
  • provincies
  • waterschappen
  • zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zoals de Kamer van Koophandel
  • andere organisaties met een wettelijke taak

eHerkenning gebruiken om een bedrijvenbox aan te maken

Om deze aan te vragen, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1) Vraag een eHerkenningsmiddel aan

Voor een Berichtenbox kan worden aangemaakt, is een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ en een machtiging voor de Berichtenbox voor bedrijven.

2) Maak een Berichtenbox aan

Na inloggen met een eHerkenningsmiddel kan gekozen worden om een ‘nieuwe Berichtenbox aan te maken’.

3) Registreer de Berichtenbox bij de KVK

Vervolgens moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel de Berichtenboxnaam worden geregistreerd en kan deze vervolgens worden geselecteerd.

Berichtenbox voor ondernemers in het buitenland

Ondernemers in het buitenland die de Berichtenbox willen gebruiken, kiezen voor een gebruikersaccount ‘antwoord voor bedrijven’.

Berichtenbox aanmaken met eHerkenning

Ervaringen

Heeft u ervaring met dit onderwerp?

Beoordeel dit artikel:
Beoordeling Be the first one!

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!