eHerkenning niveau 3 aanvragen

eHerkenning op niveau 3 wordt de standaard bij overheidsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst. Gelukkig kunt u bij alle leveranciers eHerkenning niveau 3 aanvragen. Maar niet overal zijn de kosten gelijk. Ook zijn er bij sommige leveranciers van eHerkenning extra, onverwachte kosten waar u later in het aanvraagproces mee te maken kunt krijgen. Op deze pagina vindt u een duidelijk overzicht van alle kosten die bij het aanvragen van eHerkenning niveau 3 komen kijken. Ook zit er een verschil in de extra opties die sommige leveranciers bieden, zoals een overzichtelijke Beheermodule voor de grotere organisaties.

eHerkenning niveau 3 vergelijken

Reconi KPN Z login Quovadis We-ID Digidentity
EH3 middel 1 jaar € 40,90 € 45 € 41 € 45 € 41 € 41
Opvragen KvK uittreksel € 7,50 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
1 Machtiging EH3 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
SMS Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Beheermodule Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Face-to-face controle € 10 € 10 Gratis Gratis Gratis Gratis
Totaal € 58,40 € 55 € 41 € 45 € 41 € 41
Reconi Review KPN Review Z login Review Quovadis Review We-ID Review Digidentity Review

Toelichting


Zoals te zien is in het overzicht hierboven, zijn er drie leveranciers die gezamenlijk de laagste prijs hanteren. Wij raden momenteel Z login aan omdat ze naast de laagste prijs, ook de duidelijkste aanvraagprocedure en de beste klantenservice hebben.

Bij Z login kunt u uw werknemers onbeperkt gratis voor diensten machtigen, terwijl dit bij andere leveranciers slechts gedeeltelijk gratis is. Zo moet u bij Reconi bijbetalen na 10 machtigingen en bij KPN moet u al na 5 machtigingen bijbetalen.

Bovenstaande tarieven zijn voor eHerkenning op niveau 3 met een geldigheid van 1 jaar. Bij het bepalen van een geldigheidsduur zijn twee dingen belangrijk:
1. eHerkenning verlengen is net zoveel werk als het aanvragen van eHerkenning. Hoe langer de geldigheidsduur, hoe minder werk het u kost.
2. Als u een langer contract afsluit, dan betaalt u per jaar lagere kosten.

Bij Z login zijn de machtigingen en Beheermodule GRATIS , daarom adviseren wij Z login

* Tarieven zijn per middel per jaar (laatst gecontroleerd op 20-05-2021

Welke back to menu ↑ kenmerken heeft niveau 3?

Betrouwbaarheidsniveau

Het betrouwbaarheidsniveau wordt ‘niveau 3’ genoemd. Dit is een bovengemiddeld betrouwbaarheidsniveau en het wordt bij steeds meer instanties de standaard van inloggen. Deze hogere betrouwbaarheid komt bijvoorbeeld omdat er een fysieke controle nodig is om het eHerkenningsmiddel aan u uit te reiken. Hierbij wordt gecontroleerd of de eHerkenning niveau 3 echt wordt uitgegeven aan degene die het middel heeft aangevraagd.

Inlogmethode

Zodra eHerkenning niveau 3 aan u is verstrekt, kunt u het gebruiken om in te loggen. Inloggen kan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Maar daarnaast moet u ook een code invullen die u bij het inloggen opgestuurd krijgt via SMS of token. Dit werkt bij alle leveranciers van eHerkenning niveau 3 hetzelfde.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure van eHerkenning niveau 3 is een proces dat nauwkeurig doorlopen moet worden. Vanwege de strenge controle rondom dit middel, kan een klein foutje veel vertraging en zelfs onnodige extra kosten veroorzaken. De aanvraagprocedure is bij alle leveranciers grotendeels hetzelfde. De eHerkenning niveau 3 kan online aangevraagd worden. Wel dient u een ondertekend aanvraagformulier en extra benodigde documenten via de post op te sturen. Dit gaat voornamelijk om een (goed leesbare) kopie van uw legitimatiebewijs.
Let op: 2019 is voor alle leveranciers van eHerkenning niveau 3 een druk jaar waardoor wachttijden kunnen oplopen. In sommige gevallen tot wel enkele weken. Begin dus op tijd aan het aanvraagproces en doe dit nauwkeurig om vertraging te voorkomen.

Controlebevoegdheid

De controle omtrent de bevoegdheid wordt op twee manieren gecontroleerd. Aan de ene kant digitaal door uw ingevulde gegevens te vergelijken met de gegevens die bij de KvK zijn geregistreerd. De andere controle is fysiek. Dan komt er iemand langs, of u spreekt ergens af, zodat uw legitimatiebewijs gecontroleerd kan worden.

Waar kunt u eHerkenning niveau 3 gebruiken?

De eerste belangrijke instanties die eHerkenning niveau 3 verplicht gaan maken zijn bijvoorbeeld het UWV en de belastingdienst. Op korte termijn zal het dus niet meer mogelijk zijn om bij deze instanties in te loggen zonder eHerkenning niveau 3. Wanneer u eHerkenning niveau 3 hebt, dan kunt u ook inloggen bij instanties die niveau 1, 2 of 2+ vragen. Voor een volledig overzicht van instanties waar u kunt inloggen met eHerkenning niveau 3, kunt u kijken op www.zlogin.nl/niveau-per-dienst. Een aantal belangrijke voorbeelden zijn Douane, de RDW en De Nederlandsche Bank. Houd er wel rekening mee dat steeds meer instanties overstappen op eHerkenning niveau 3, de lijst groeit dus snel.

Waar moet u bij de aanvraag van eHerkenning niveau 3 aan denken?

Door tijdig te beginnen met het aanvraagproces voorkomt u onnodige problemen. Dit zijn de belangrijkste gegevens die u nodig zult hebben bij het aanvraagproces van eHerkenning niveau 3:

  • Organisatiegegevens: onder andere de naam van de organisatie, het KvK nummer en het adres.
  • Een recent KvK-uittreksel van de organisatie waar een natuurlijk persoon op wordt getoond (dus geen holding). Dit KvK-uittreksel kan door de leverancier van eHerkenning worden aangevraagd als u het niet hebt, maar dit kost bij sommige leveranciers extra geld.
  • Gegevens van de bevoegde vertegenwoordiger: de persoonsgegevens en handtekening van degene die volledig bevoegd is binnen uw organisatie.
  • Gegevens van de gebruiker(s): iedereen die binnen uw organisatie gebruik moet gaan maken van eHerkenning niveau 3 dient aangemeld te worden.
  • Kopie legitimatiebewijzen van de gebruikers die eHerkenning niveau 3 nodig zullen hebben.

De aanvraag vindt niet volledig online plaats: bij eHerkenning niveau 3 hoort een fysieke identificatie. Dit kan door iemand op uw locatie te laten komen, of naar een andere afgesproken locatie toe te gaan. Houd er dus rekening mee dat deze aanvraag daarom iets meer tijd gaat kosten dan bij eHerkenning van een lager niveau.

Wat zijn deback to menu ↑ kosten van een eHerkenningsmiddel niveau 3?

Hoewel eHerkenning niveau 3 hetzelfde product is bij alle leveranciers, zijn er toch verschillen in kosten. Het voornaamste verschil zit in de extra kosten bij het aanvraagproces. De kosten lopen per niveau eHerkenning op. Aangezien eHerkenning niveau 3 het op een na hoogste niveau is, is het ook duurder dan eHerkenning niveau 1, 2 en 2+. Toch raden we niveau 3 aan bij de meeste gebruikers omdat dit steeds meer de standaard wordt.

Aanbieder
Prijs (per jaar)
Review
Reconi niveau 3 aanvragen
Vanaf € 40,90
Z login niveau 3 aanvragen
Vanaf € 41
We-ID niveau 3 aanvragen
Vanaf € 45
Quovadis niveau 3 aanvragen
Vanaf € 45
KPN niveau 3 aanvragen
Vanaf € 45
Digidentity niveau 3 aanvragen
Vanaf € 41

Toelichting

Dit is het overzicht dat vaker terugkomt op verschillende websites. De verschillen tussen de leveranciers lijken minimaal. Helaas geeft dit overzicht niet een compleet overzicht van alle kosten die komen kijken bij het aanvragen van eHerkenning niveau 3. Dit zijn namelijk alleen de kosten voor het middel van eHerkenning zelf. Vergelijk het met het vervangen van een lekke autoband bij een garage: een nieuw wiel kost misschien €100, maar u betaald ook extra kosten voor bijvoorbeeld de werkuren. Zo is het ook met het aanvragen van eHerkenning niveau 3. Het middel kost bij alle leveranciers ongeveer €45. Maar bij sommige leveranciers betaalt u ook extra kosten voor de verplichte fysieke legitimatiecontrole of voor het opvragen van een KvK uittreksel. Bovenstaand kostenoverzicht geeft dus een stuk completer beeld van de kosten die horen bij het aanvragen van eHerkenning niveau 3.


Over de back to menu ↑ duurzaamheid van eHerkenning niveau 3

Goed om te bedenken is dat steeds meer instanties overschakelen op eHerkenning niveau 3 aanvrageneHerkenning niveau 3. Aangezien de niveaus gestapeld zijn, kan daarmee ook op lagere niveaus worden ingelogd. Voor veel organisaties is een middel op betrouwbaarheidsniveau 3 daarom de meest geschikte keuze. Houd er ook rekening mee dat wanneer u eHerkenning van een lager niveau hebt en op een dag heeft u toch niveau 3 nodig, dan is opwaarderen niet zo eenvoudig als het klinkt. Wanneer er een lager middel wordt aangevraagd dat later moet worden opgewaardeerd dan moet het aanvraagproces namelijk weer helemaal opnieuw worden doorlopen.

Welk niveau eHerkenning kan ik het best kiezen?

Het niveau eHerkenning dat u het beste kunt kiezen hangt af van de dienstverleners waar u in wilt gaan loggen met eHerkenning. Twijfelt u? Dan wordt over het algemeen aangeraden om eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit wordt gezien als dé standaard van eHerkenning en sluit ook het beste aan op de Wet digitale overheid. Met eHerkenning niveau 3 kunt u ook inloggen bij diensten die een lager niveau eHerkenning eisen.

Waarom is eHerkenning niveau 3 veiliger dan andere niveaus eHerkenning?

De veiligheid wordt gewaarborgd door de extra controles die er bij een eHerkenning aanvraag komen kijken. Bij eHerkenning niveau 3 is bijvoorbeeld een fysieke identificatie vereist. Dan komt er dus iemand aan de deur om uw identiteitsbewijs te controleren om zo te bevestigen dat u bent wie u beweert te zijn. Een ander voorbeeld is dat de aanvraag ondertekend moet worden door de juiste wettelijke vertegenwoordiger(s) van de organisatie zoals het in de KvK staan beschreven.

Waar kan ik inloggen met eHerkenning niveau 3?

Met eHerkenning niveau 3 kunt u inloggen bij alle dienstverleners die hun diensten beschermen achter eHerkenning niveau 1, 2, 2+ én 3. De dienstverleners waar eHerkenning niveau 3 voornamelijk voor wordt gekocht zijn bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, de Douane en het RDW.

Hoe zit het met de Wet digitale overheid?

De Wet digitale overheid stelt bepaalde eisen waar een inlogmiddel aan moet voldoen om bij overheidsorganisaties in te loggen. Deze eisen sluiten het beste aan bij eHerkenning niveau 3, vandaar ook dat dit niveau eHerkenning wordt aangeraden. Dienstverleners die nu nog een lager niveau eHerkenning vragen kunnen in de nabije toekomst gaan overstappen op eHerkenning niveau 3.

eHerkenning niveau 3 aanvragen

Ervaringen

Heeft u ervaring met eHerkenning niveau 3 aanvragen?

Beoordeling:
Beoordeling 0.08 (13 votes)

Uw mening is belangrijk! Schrijf een review!