eHerkenning aanvragen

Direct eHerkenning aanvragen? eHerkenningkiezen.nl helpt u met het kiezen van de beste eHerkenning leverancier. eHerkenning is bedoeld voor ondernemers en organisaties. U kunt daarom alleen een inlogmiddel aanvragen als u als ondernemer of de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

1

Z login

Z login, voorheen ZET solutions, is erkend aanbieder op het gebied van eHerkenning.  Als erkend aanbieder helpt Z login ...Lees meer

U kunt uw eHerkenning inlogmiddel alleen aanvragen bij een erkende eHerkenningsleverancier. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel. Alle leveranciers voldoen dan ook aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Wel verschillen zij in het type inlogmiddel, de prijs daarvan en de aanvraagprocedure. Volg het onderstaande stappenplan. Deze leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.


eHerkenning aanvraagproces


1. Bepaal het betrouwbaarheidsniveau

De organisatie die een eHerkenningsmiddel verlangt om in te loggen, geeft aan welk betrouwbaarheidsniveau vereist is. Controleer per organisatie waar ingelogd moet worden om welk betrouwbaarheidsniveau eHerkenning het gaat.

2. Bepaal welke medewerker voor welke dienst moet worden gemachtigd

Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 zijn machtigingen verplicht. Mocht het om niveau 2 of hoger gaan, dan is het belangrijk dat wordt vastgelegd welke medewerker namens uw organisatie bij welke dienst inlogt.

3. Zorg voor een tekenbevoegde en/of machtigingenbeheerder

Om machtigingen uit te kunnen delen, is bij een organisatie iemand nodig die tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als dat meerdere personen zijn kan het zijn dat zij allemaal moeten tekenen, afhankelijk van de bedrijfsstatuten. Hij of zij kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen.

4. Kies een eHerkenningsleverancier

Als duidelijk is wie wat nodig heeft en er een tekenbevoegde en/of machtigingenbeheerder bij een organisatie is, kan een keuze uit één van de zes erkende leveranciers worden gemaakt:

Reconi KPN Z login Quovadis Connectis Digidentity
EH3 middel 1 jaar € 43 € 45 € 45 € 45 € 45 € 72
Opvragen KvK uittreksel € 7,50 € 7,50 Gratis Gratis Gratis Gratis
1 Machtiging EH3 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
SMS Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Beheermodule Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Face-to-face controle € 20 € 10 Gratis Gratis Gratis € 17,50
Totaal € 70,50 € 62,50 € 45 € 45 € 45 € 89,5
Reconi Review KPN Review Z login Review Quovadis Review Connectis Review Digidentity Review

Toelichting


Bij EH3 vindt een fysieke legitimatiecontrole plaats op het moment dat de EH3 middelen persoonlijk worden afgeleverd. Prijs, aanvraagprocedure en aanbod verschillen per aanbieder. eHerkenning leveranciers vergelijken wordt daarom aangeraden.

Machtigingen van Reconi

* Tot 10 machtigingen betaalt u geen kosten. Vanaf 10 of hoger betaalt u € 10 per jaar.
* Machtigingen op alle diensten (EH3) kunnen aangeschaft worden voor  € 10 per jaar.

Machtigingen van KPN

* Tot 5 machtigingen betaalt u geen kosten. Vanaf 5 of hoger betaalt u € 15 per jaar.
* Machtigingen op alle diensten (EH3) kunnen aangeschaft worden voor  € 15 per jaar.

Bij Z login zijn de machtigingen en Beheermodule GRATIS , daarom adviseren wij Z login

* Tarieven zijn per middel per jaar (laatst gecontroleerd op 09-04-2019) 


Waarom eHerkenning aanvragen?


Wie online zakendoet met de overheid, moet zich kunnen identificeren. Particulieren gebruiken daarvoor DigiD; eHerkenning werkt hetzelfde, maar dan voor bedrijven. Bij steeds meer overheidsloketten is eHerkenning een vereiste. eHerkenning is beschikbaar op meerdere niveaus van betrouwhaarheid: niveau EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. Hoe hoger het niveau, hoe strenger en beter de beveiliging.

Levertijd eHerkenning

Wanneer een eHerkenningsmiddel is aangevraagd, kan daarvan niet direct gebruik worden gemaakt: de levering van eHerkenningsmiddelen kost tijd. Bovendien geldt: hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe strenger de controle. Een leverancier moet een aanvraag eerst valideren en controleren. Bepaalde middelen worden niet digitaal, maar per fysieke post uitgeleverd, en dat kost ook weer tijd. Net als een fysieke identificatie, benodigd vanaf eHerkenningsniveau op betrouwbaarheidsniveau 3: daar kunnen 1 tot 3 werkdagen overheen gaan.

Levertijd eHerkenning beperken

Om de levertijd van een eHerkenningsmiddel zo beperkt mogelijk te houden, is het raadzaam om de benodigde formulieren zorgvuldig in te vullen, gevraagde documenten bij te voegen, documenten tijdig op de post te doen – en op die manier fouten te voorkomen.

Spoedprocedure eHerkenning aanvragen

Voor wie echt haast heeft, is er ook een spoedprocedure. Tegen hogere kosten kan een middel nog dezelfde dag gecontroleerd, gevalideerd en verwerkt worden. Deze hogere kosten worden bovenop de bestaande prijs gerekend.

eHerkenning is niet overdraagbaar

eHerkenningsmiddelen worden gekoppeld aan een organisatie, en zijn niet overdraagbaar: slechts één persoon kan er gebruik van maken, en het is na aanvraag ook niet mogelijk om een eHerkenningsmiddel aan een andere persoon over te dragen. Dat betekent dat bedrijven er goed voor moeten zorgen dat een eHerkenningsmiddel direct voor de juiste persoon wordt aangevraagd.

Eén inlog voor meerdere plekken

Omdat een eHerkenningsmiddel persoonsgebonden is, kunnen gebruikers het wel gebruiken om op meerdere plekken in te loggen. Als het vereiste betrouwbaarheidsniveau daar hoger is, kunnen gebruikers het wel ophogen. Omdat de niveaus gestapeld zijn, kunnen gebruikers hetzelfde eHerkenningsmiddel gebruiken om op lagere niveaus in te loggen.

eHerkenning voor bedrijven aanvragen

Om bij één van de erkende leveranciers een eHerkenningsmiddel aan te vragen, kan op een online registratieformulier worden aangegeven om welke diensten het gaat, en welk betrouwbaarheidsniveau benodigd is. Hetzelfde geldt voor wijzigingen: mocht u niet over het juiste betrouwbaarheidsniveau beschikken voor een bepaalde dienst, dan is het mogelijk om via dezelfde weg eHerkenningsmiddelen te upgraden. Omdat de niveaus gestapeld zijn, behoudt u daarbij wel uw toegang tot dossiers. Belangrijk om te weten is dat uw persoonlijke gegevens daarbij exact hetzelfde dienen te zijn als bij de vorige aanvraag, en dat tijdens de aanpassingsperiode niet kan worden ingelogd.

eHerkenning aanvragen

Via het aanvraagproces kunt u machtigingen aanschaffen om bij diensten in te loggen, waarna deze aan een middel worden toegevoegd. Dit laatste is handig, omdat er dan in de toekomst geen nieuwe machtigingen toegevoegd hoeven te worden. Bij de aanvraag zijn een KvK-uittreksel en een kopie van het wettelijk identificatie document van de wettelijk vertegenwoordiger benodigd.

Beheermodule voor machtigingen

eHerkenning aanvragen

Daarnaast is het mogelijk om via de leverancier toegang te krijgen tot een beheermodule voor machtigingen binnen uw eigen organisatie. De beheerder daarvan moet tekenbevoegd zijn volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vervolgens kan deze machtigingen aanvragen en wijzigen. Bovendien heeft de beheerder een totaaloverzicht van alle door dezelfde leverancier verstrekte middelen, uitgedeelde machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisaties waarvoor de beheerder gemachtigd is.